ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

Ethische vragen bij medische mogelijkheden

Ali van Dijk, medewerkster van de NPV heeft voor ons lezing gehouden over het bovengenoemde onderwerp.

Wat heeft de Bijbel ons te zeggen bij kinderloosheid ?  Het huwelijk is door God ingesteld als een liefdesrelatie tussen man en vrouw, waardoor het krijgen van kinderen mogelijk is. Het is een Scheppingsopdracht, het verlangen naar nageslacht is een natuurlijk gegeven. Door de zondeval zijn we gericht op onszelf in plaats van op God. Gebrokenheid en onvruchtbaarheid hebben hun intrede gedaan. Kinderen krijgen gaat niet altijd meer vanzelf. Nu zijn er in deze tijd vele medische mogelijkheden om toch de kinderzegen te ontvangen. Hoe meer keuzes hoe meer  dilemma’s  er ontstaan. Mag alles wat kan? We proberen er een bijbels antwoord op te geven. 

Er zijn twee behandelopties: opheffen onvruchtbaarheid en geassisteerde voortplanting. Opheffen onvruchtbaarheid: door chirurgische ingreep of hormoonbehandeling. Hier zullen weinig of geen bezwaren tegen zijn.  Als dit niet kan, komt  geassisteerde voortplanting in beeld. Niet alle mogelijkheden zijn voor ons in bijbels licht acceptabel.  De eerste categorie:  Kunstmatige inseminatie. Dit zal alleen in bepaalde gevallen een oplossing zijn.  KID,  dit is KI met het zaad van een donor. IUI : zaad wordt dieper ingebracht tot in de baarmoeder  (Intra Uterien).  Dit is vergelijkbaar met  KI.   Dan de tweede categorie:  IVF of reageerbuisbevruchting.  Hier  worden zaadcel en eicel buiten het lichaam van de vrouw bij elkaar gebracht. Zodra een embryo ontstaat, wordt het teruggeplaatst in de baarmoeder. Een bezwaar is dat er meerdere eicellen worden bevrucht om de kans van slagen te verhogen. Er kunnen dus meerdere embryo’s ontstaan. Wat doe je daar dan mee? (het is al menselijk leven) Invriezen is een andere mogelijkheid. Je neemt dan wel een voorschot op de toekomst. Er kunnen dan alsnog ethische dilemma’s  ontstaan. Er is ook nog ICSI, hierbij wordt de zaadcel rechtstreeks in de eicel gebracht. IVF met 1 eicel op eigen cyclus zou een mogelijkheid zijn maar de ziekenhuizen zijn daar terughoudend in, omdat de kans van slagen te gering is. Overige technieken zijn : Mesa/Pesa: het zaad van de man komt langs niet natuurlijke weg beschikbaar, combinatie met andere technieken zijn daarna mogelijk. Eiceldonatie: Eicel van anonieme vrouw wordt bevrucht met de zaadcellen van de man van het echtpaar. Draagmoederschap: Een ander dan de moeder draagt de zwangerschap uit. Verder is adoptie of pleegouderschap  voorgelegd. Dit zijn dan wel vaak kinderen met een geschiedenis. Dit zijn allemaal geen eenvoudige beslissingen. De NPV kan dit niet voor u doen, wel kunnen we met u meedenken. Het menselijk leven is vanaf de conceptie beschermwaardig, Dit is het unieke moment, daar begint het leven. We moeten trachten om voor het aangezicht Des Heere tot een beslissing te komen, dat het in Zijn gunst zou mogen zijn. Dit wensen we u allen toe.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven