ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

Wie zorgt er straks voor ons?

Rondom het thema ‘wie zorgt er straks voor ons’ hebben we een mooie en leerzame lezing gehad door mw. C.G. de Visser, directrice Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet.

Zorgen om de zorg voor nu en of later. Een onderwerp, aan de orde voor een ieder. Goed, om hier bij stil te staan. Daar zijn allereerst twee belangrijke kanttekeningen bij te maken. De zorg die wij in Nederland hebben, is sterk aan verandering onderhevig. Belangrijk daarbij is de economische situatie van ons land. Gaat dit goed, dan is er ook meestal meer geld voor de zorg beschikbaar. Gaat het economisch minder goed, dan zijn er bezuinigingen aan de orde. Daarom is op dit punt beslist niet alles te overzien. De andere belangrijke kanttekening is dat we mogen weten en geloven dat ons leven geleid wort door de Heere Zelf. Dat mag en kan ook rust geven voor de toekomst.

Belangrijke vragen om over na te denken:

  • Waar gaan we later wonen? Verhuizen we? Hoe is deze keuze als één van tweeën achterblijft?
  • Is er een meerwaarde om te verhuizen? Daarbij lettend op familie, kerk ed.
  • Hoe kunnen we bij het ouder worden het zo goed mogelijk regelen wat betreft het gemak? Daarbij denkend aan plaats van slaapkamer en douch, wel of geen trap.
  • Wie regelt later mijn zaken als ik dat zelf niet meer kan?

Als men veel gebruik wil maken van hulpmogelijkheden, dan is het goed om na te denken over een zorgwoning dichtbij of een zorg- en/of verpleeghuis. Bij de zorgwoningen in een zorgcentrum wonen ook altijd veel ouderen, met wie makkelijk contact gemaakt kan worden.

Ook kan men in eigen huis in het dorp blijven wonen. De zorg komt dan thuis.

De zorg in Nederland is goed geregeld. Er is veel zorg beschikbaar. Wat wel een puntje van zorg is of er wel voldoende personeel blijft om de zorg te bieden. Ouderen worden ouder terwijl steeds minder medewerkers beschikbaar zijn in en voor de zorg.

Er zijn 3 soorten zorg:

1. zorg vanuit de gemeente

2. zorg vanuit de zorgverzekeringswet

3. zorg vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg)

We kunnen de zorg ook zelf regelen. Dan vraagt men in plaats van zorg een budget (geld) aan. Dan ontvangt men geld om de zorg zelf te regelen en de mensen die komen zorgen uit te betalen. Dan heeft men de zorg in eigen hand. Men kan ook een budget geven aan organisaties, die dit regelen.

In ons land is veel zorg, maar ook altijd de ruimte om te kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Ook al kost dit meer. Men mag een keuze maken in bijvoorbeeld Dagbesteding. En ook als de afstand meer, daarin is de keuze leidend. Uiteraard binnen bepaalde grenzen.

Iedereen ontvangt zorg. Ook mensen, die om principiële redenen niet verzekerd zijn, is een regeling getroffen zodat zij toch de zorg kunnen ontvangen.

Tot slot mogen we ook biddend nadenken over onze toekomst en de zorgen, die we daarbij hebben. We kunnen niet alles voor zijn… en juist in deze mogen we ook vertrouwen op onze God. Hij leidt ons leven.

 

Let op! Van deze lezing is helaas geen opname beschikbaar.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven