ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

GEEN KINDEREN. EN DAN?

Op zaterdag 25 september jl. hebben we onze najaarsbijeenkomst van Revoke gehad. Deze bijeenkomst werd i.v.m. corona eerder in het najaar georganiseerd en kon gelukkig ook doorgang vinden. Deze bijeenkomst heeft als thema meegekregen ‘Geen kinderen. En dan?’ De lezing werd verzorgd door Wilma van Klaveren en we waren bijeen in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ te Barneveld.

Voor Revoke is Wilma geen onbekende. Ze heeft eerder twee lezingen gegeven over het thema ‘Leegte en ruimte.’ Aspecten uit deze lezingen zullen ook in deze lezing weer terugkomen. Belangrijk bij het kinderloos zijn is om te beseffen dat het levenslang met je mee gaat, je komt er niet van af. Dat betekent dan ook dat in alle levensfasen kinderloosheid aanwezig is. Er is wel een beginpunt, maar geen eindpunt. Deze lezing is onderverdeeld in drie onderwerpen: verleden, heden en toekomst.

Verleden
Bij het verleden kijkt Wilma terug naar de lezingen die ze heeft gegeven. Kinderloosheid veroorzaakt leegte. Leegte in de relatie van het kinderloze echtpaar, maar ook voor leegte in families. Het is verdriet van meer mensen tegelijkertijd en het is een leegte die niet op te vullen is. Maar kinderloosheid biedt ook ruimte. Ook al is de leegte niet op te vullen, er zijn wel zinvolle dingen, maar het is geen vervanging voor het hebben van een kind. Het symbool van het estafettestokje is toen gegeven en komt ook nu weer aan de orde. Want wij mensen nemen dingen mee vanuit de vorige generatie en willen graag wat doorgeven. Het is goed om te beseffen wat je met je meedraagt. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een goede balans van geven en ontvangen. Kinderen ontvang je, daarmee geef je aan het voor- en nageslacht. Als dat niet kan ontstaat er een blokkade wat kan zorgen voor problemen. Dat te beseffen is belangrijk, want geven is heel belangrijk en geeft een goed gevoel.
Geven en ontvangen zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Heden
In het tweede deel van de lezing komen de verschillende levensfasen aan de orde. Globaal zijn de levensfasen als volgt verdeeld:
0 - 12 : Kinderloosheid geen bewust thema, wel hebben kinderen een onbewuste verwachting voor later (vader en moedertje spelen
e.d.)
12 - 20 : Normaal gesproken geen thema
20 - 30 :  Voor veel mensen nog geen thema, wanneer je jong trouwt en kinderen uitblijven kan de twijfel toeslaan
30 -40 : Een levensfase tussen hoop en vrees. Het is in deze periode de tijd om kinderen te krijgen en hoe langer het duurt hoe meer
de vrees toeneemt. In deze fase vinden ook vaak onderzoeken en behandelingen plaats
40 - 45 : Kinderloosheid wordt hier het meest definitief. De meest ingewikkelde fase omdat je nog wel vruchtbaar bent, maar de kans wel
steeds kleiner wordt
45 - 50 : De hoop op kinderen is in deze fase over. Dit kan zorgen voor veel extra verdriet en voor anderen ook weer voor rust
50 - 60 : Een fase met nieuwe vragen. De overgang bepaalt vrouwen bij het definitieve van de kinderloosheid, tegelijkertijd ook vaak een
fase waarin mensen belangrijke posities innemen op het werk / maatschappij en nog krachtig zijn
60 - 80 : In deze fase ontstaat nieuwe pijn. Leeftijdsgenoten worden opa en oma waardoor nieuw verdriet ontstaat
80 + : Een fase waarin weer andere thema’s spelen. Wie zorgt er voor ons en aan wie laat ik na?

Deze levensfasen zijn niet zo strak verdeeld als hier weergegeven en zijn voor iedereen weer anders. Het is goed te beseffen dat je door deze fasen heen gaat en dat maakt je bewust van je eigen gevoel en gedrag. En het maakt duidelijk dat kinderloosheid je hele leven meegaat.

Toekomst
Als kinderloos echtpaar is het goed om vanuit het besef van de levensfasen te kijken naar de toekomst.  Blijf daarin aandacht besteden aan zowel de leegte als de ruimte. Geef dus aandacht aan het verlies, maar pak ook je leven weer op. Geef ruimte aan je verdriet, stop het niet weg en zoek steun bij elkaar, maar ook binnen Revoke. Zorg ervoor dat je relatie niet stuk gaat! Belangrijk daarbij is om te lopen op twee benen. Dat betekent dat er aandacht is voor wat er niet is, maar ook aandacht voor wat er wel is. Zorg voor beide benen en zorg goed voor elkaar, dat zorgt ervoor dat je niet omvalt!

Verleden, heden en toekomst zijn besproken als aparte thema’s, maar uiteraard zijn ze met elkaar verweven. Het thema van vandaag ‘Geen kinderen. En dan?’ eindigt met een vraagteken, maar zorg ervoor dat het met een uitroepteken eindigt. Zorg met elkaar voor een goed plan. Wees je bewust van je estafettestokje en van je levensfasen en blijf op twee benen lopen. Doe het samen, met de Heere!

 

Het is mogelijk om een opname van deze lezing te bestellen via onderstaand bestel formulier.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven