ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

WAT DOET KINDERLOOSHEID MET JOUW ZELFBEELD

Op zaterdag 29 maart 2014 hebben Jantine den Uijl (psychosociaal therapeut) en Maarten van Dijk (maatschappelijk werker) een lezing verzorgt over het onderwerp ‘Wat doet kinderloosheid met jouw zelfbeeld’. Het onderwerp werd vanuit drie hoofdlijnen belicht: welkzelfbeeld hebben we, hoe ontstaat dit zelfbeeld en hoe gaan we met dit zelfbeeld om. 

We zijn opgevoed, hebben contacten met de omgeving en we hebben dingen meegemaakt. We leven in relatie met familieverbanden en binnen deze familiebanden worden nakomelingen geboren. Wat gebeurt er als dat niet het geval is, als het anders gaat dan was verwacht toen we het huwelijk in gingen. Er ontstaat een strijd tussen een verlangen naar nakomelingen en de realiteit dat dit uitblijft. Binnen de leefomgeving kan bij kinderloze echtparen het gevoel ontstaan van onmacht en er niet of minder bij horen. Er kan een negatief zelfbeeld ontstaan: ‘doen kinderloze echtparen ertoe, zijn ze van waarde?’ Hoe gaan we met deze gevoelens om? Alles wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt voor positieve en voor negatieve gevoelen. Anderzijds is het belangrijk de realiteit onder ogen te zien en de gevoelens die daarbij horen niet weg te stoppen. Dat geldt voor positieve en voor negatieve gevoelens. De beleving van kinderloosheid is verschillend. Wat voor de één een goed advies is, is het voor een ader niet. Het is waardevol te oefenen in dankbaarheid. Ook in de Bijbel werden mensen bepaald bij kinderloosheid. Abraham, Sara, Hanna werden door de Heere gekend. Mensen met en zonder nageslacht zijn schepselen van God en kunnen kinderen van God zijn.

Let op! Van deze lezing is helaas geen opname beschikbaar. 

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar. )

Scroll naar boven