ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

Communicatie in een kinderloos huwelijk

Op zaterdag 24 maart hadden we onze voorjaarsbijeenkomst. Gijsbert en Hannie de Jong van De Paradijsbloem dachten met ons na over het thema ‘Communicatie in een kinderloos huwelijk’. Elk echtpaar ging met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal vragen.

Uiteindelijk is communicatie in ieder huwelijk belangrijk! Maar zeker als je samen gemis en verdriet te verwerken hebt legt dat een druk op het huwelijk. En kinderloosheid komt steeds weer terug. En je bent misschien nog wel meer dan anderen op elkaar aangewezen. Je kan elkaar en elkaars pijn niet ontwijken, dat wil je ook niet.

Communicatie is een heel breed begrip. Veel meer dan samen praten. Communicatie is de smeerolie en de huwelijksrelatie en goede communicatie geeft verbondenheid.

In Genesis 2: 18 staat: Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Het Hebreeuwse grondwoord wijst naar tegenwoordigheid, nabijheid en naar het woord vertellen. Zo komen we als vanzelf bij communicatie: tegenwoordigheid & vertellen. Samen praten!

Communicatie is er altijd. Je kan niet niet communiceren. Je kan wel niet praten: veelzeggend zwijgen. Er is verbale en non-verbale communicatie, met of zonder woorden.

Communicatie heel eenvoudig gezegd: je bent bij elkaar. Je zegt wat tegen de ander, maar hoe komt dat over? Of hoe komt dat binnen? Wat voelt de ander? Wat zegt de ander dan terug? Ben je in staat om uit te drukken wat je voelt? En wordt dat wel goed begrepen. Hoe verschillend kan een reactie zijn afhankelijk van je stemming. Of van het onderwerp.

Wellicht ben je extra gevoelig voor dingen die gezegd worden over kinderen of onbegrip over kinderloosheid. Door zo een filter komen dingen anders of harder binnen dan ze zijn bedoeld.

Communicatie gaan niet om de woorden alleen, maar vooral ook om de manier waarop je dingen zegt of worden gezegd. Een belangrijk verschil in communicatie wordt gevormd door de toon. Ook de hoeveelheid praten zegt niet alles. Er zijn in de communicatie verschillende lagen te onderscheiden. Het gaat er uiteindelijk om dat je wat van jezelf laat zien aan de ander.

Er worden 5 niveaus onderscheiden:

1. Praten over alledaagse dingen.

2. Praten over feiten en gebeurtenissen.

3. Delen van meningen en ideeën.

4. Delen van emoties.

5. Ontmoeting/intimiteit.

Dat laatste niveau is de invulling van het begrip ‘naakt en je niet schamen’ (Genesis 2: 21). Je hoeft niets te verbergen voor elkaar, je bent onbedekt, een open boek. Je ‘geeft je bloot’.

Huwelijksformulier: Het huwelijk is bedoeld om ‘elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die het tijdelijke en eeuwige leven betreffen’. Hoe kan dat als je over ‘alle dingen’ dan niet met elkaar spreekt en deze echt met elkaar deelt?

Mannen en vrouwen zijn verschillend. Mannen en vrouwen hebben hun eigen manier van verwerking van kinderloosheid. En om een goede communicatie te hebben en goed te kunnen luisteren naar elkaar moet je weten waarom een gesprek niet goed kan verlopen. Bijvoorbeeld je verdrietig terugtrekken in jezelf (hij of zij begrijpt toch niet wat ik bedoel). Met als gevolg maar gewoon niet meer praten.

God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Genesis 1: 27. Dat zegt ons iets over de eigenschappen/verschillen die elkaar aanvullen.

Een man: vindt het vaak niet nodig om zijn gevoelens te uiten of te praten over dingen die hem dwars zitten. Een man wil eerst problemen zelf verwerkt hebben voordat hij ze deelt met anderen. Maar ook als ons huwelijk kinderloos is zal een man het zo anders beleven en tot uiting brengen. Hij is niet gevoelloos: hij verwerkt dingen gewoon anders.

Een vrouw: Wil graag praten over haar gevoel en over haar verdriet en alles wat haar dwars zit. Zij wil dit delen en wil graag begrepen en gehoord worden. Zonder stoppen soms in de ogen van de man. Het is belangrijk te beseffen dat je zo verschillend bent. We zijn geschapen om elkaar aan te vullen en kunnen veel leren van elkaar.

Nu zijn de genoemde verschillen tussen man en vrouw een algemene typering. We kennen allemaal wel vrouwen die helemaal niet zo sociaal zijn. En mannen die wel over hun gevoelens praten. Dit is niet vreemd of raar.

Ook het gevoelsleven van mannen en vrouwen is verschillend. Het gevoelsleven van een man bestaat uit allemaal losse stukjes. Te vergelijken met taartpunten. Zoals bijvoorbeeld een stukje voor zijn vrouw, werk, hobby enz. Allerlei levensterreinen die allemaal een beetje van zijn hart zijn. Ze kunnen voor hem gescheiden functioneren. Een man kan zorgen en verdriet hebben tuis en naar zijn werk gaan en de zorg parkeren, ‘in een laatje stoppen’.

Het gevoelsleven van een vrouw is te vergelijken met een schietschijf. Alle onderdelen van haar leven zijn met elkaar verweven. Hun leven kent binnenste en buitenste cirkels. Hoe dichter bij haar hart hoe intiemer. Zij wil eerst onenigheid uitpraten, als dat in orde is komt er ruimte voor liefde en intimiteit. Heeft zij zorgen of verdriet, dan blijft dat malen, zij kan dat moeilijk loslaten. Zij heeft geen laatje zoals de man.

Ook op het gebied van kinderloosheid zullen beiden verschillend reageren en dat kan zacht gezegd voor wrijving zorgen. Vooral onbegrip naar elkaar omdat je zo verschillend reageert op het verdriet en gemis. Daarom is het zo belangrijk om je te verdiepen in de verschillen tussen man en vrouw. Ieder heeft een eigen manier van verwerken en daar moet je in de eerste plaats oog voor hebben.

In een goed huwelijk is het belangrijk om goed te kunnen luisteren. Luisteren betekent: ik vind jou belangrijk. Echt luisteren is voor veel mensen moeilijk.

Luisteren doe je niet alleen door je mond te houden, maar doe je met je oren, maar ook met je houding, je gezichtsuitdrukking, alles doet mee als je echt luistert. Dan voelt de ander dat je er bent voor hem of haar.

Als de ander dan uitgesproken is kun je samen vatten wat je hebt gehoord. Samenvatten geeft begrip en lokt uit tot meer vertellen.

Daarna doorvragen: open vragen stellen.

Luisteren bestaat uit 3 dingen: luisteren, samenvatten, doorvragen.

Een spreekwoord zegt: in een waardevol gesprek is spreken een gevolg van het luisteren.

Samen praten, daar gaat het om!

 

Let op! Van deze bijeenkomst is helaas geen opname beschikbaar.

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven