ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

Gods leiding in ons leven

Heleen van Vreeswijk, lid van de vereniging, belichtte het thema vanuit een aantal hoofdlijnen met betrekking tot kinderloosheid: Hoe het beleefd wordt, wat de Bijbel erover zegt en hoe het wordt gedragen.

Het uitblijven van de kinderzegen heeft uitwerkingen op een bepaalde zingeving van het leven. We kunnen daar ook voorbeelden van terugvinden in de Bijbel. Toch voldoet het huwelijk ook voor kinderloze echtparen aan de eerste oorzaak waarom God het huwelijk heeft ingesteld: opdat de een de andere trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De Heere neemt het kruis van kinderloosheid niet altijd weg, maar kan kracht geven om het kruis te dragen. Gods wil is Zijn wijsheid. Daarom is het gebed om het eens te leren te worden met Zijn wijsheid van belang. Voor ieder is het belangrijk dat het doel van het leven niet is het ontvangen van de kinderzegen, maar mag zijn het leren leven tot eer van God. Vervolgens hield ds. K. Visser een referaat over Psalm 86 vers 11. ‘Leer mij Uw weg.’ Het gaat niet om onze weg, maar om Gods weg. Dat het gaat om de weg van God, dat beseffen we niet vanuit onszelf, maar dat moet ons geleerd worden: ‘leer mij’. We hebben ons over te geven aan de weg van de Heere. Hoe doen we dat? Dat moet ons gegeven worden. We kunnen de neiging hebben de Heere duidelijk te maken hoe onze weg eruit mag zien. Het tegenovergestelde is nodig: De Heere mag erom gevraagd worden de weg duidelijk te maken. Dan mogen we in Zijn waarheid wandelen en mogen we ons richten op de wil van God: Uw wil geschiede.

 

 

 

 

 

infoke nieuwsbriefVia het onderstaande formulier kunt u de lezing opvragen.

(Niet van alle lezingen is een opname beschikbaar)

Scroll naar boven