LID WORDEN

Natuurlijk is het voor een vereniging zoals Revoke belangrijk dat we leden hebben. Het lidmaatschap verplicht u tot niets. Wel krijgt u twee jaarlijks de nieuwsbrief (Infoke) en ontvangt u de uitnodigingen voor de bijeenkomsten of voor andere activiteiten. Hieronder vindt u aanvullende gegevens en het formulier om als lid aan te melden.

> Lidmaatschap is voorbehouden aan echtparen die hun kinderwens tot nu toe onvervuld zagen. Dit kunnen echtparen zijn, die zeker (menen te) weten dat zij geen kinderen ontvangen als ook echtparen voor wie dat (nog) onzeker is. De vereniging is er voor jong en oud en kort en lang gehuwden.

> Lidmaatschap houdt in dat u via de nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van Revoke. Daarnaast mag u de jaarlijkse ledenvergadering mag bijwonen.

> Het staat ieder lid vrij om zonder opgaaf van redenen alleen deel te nemen aan die activiteiten die hem of haar aanspreken.

> Hoewel lidmaatschap is voorbehouden aan echtparen, kunt u ook alleen naar de bijeenkomsten moet komen.

> De contributie bedraagt € 25,00 per echtpaar per jaar.

> Lidmaatschap houdt in dat u de grondslag van de vereniging onderschrijft.

Via onderstaande formulier kunt u zich aanmelden als lid.

 

Hiermee melden wij ons aan als lid van de Reformatorisch Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen (ReVOKE). Wij onderschrijven de grondslag van de vereniging, zoals beleden wordt in de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland, naar de Dordtse Synode van 1618 en 1619.

 

 

 

Scroll naar boven