ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Als het mogelijk is wordt van de lezing een opname gemaakt. Daarnaast vindt onder het tabblad 'Lezingen' korte verslagen van deze middag. De opnames zijn kostenloos via het bestelformulier onderaan deze pagina op te vragen.

DE RIJKDOM VAN DE HEILIGE DOOP

Ook als je geen kinderen hebt

Een samenvatting van de lezing die ds. J. Lohuis heeft gehouden op de voorjaarsbijeenkomst op 11 maart 2022.

Op zaterdag 11 maart 2023 hield Ds. J. Lohuis in de Rehobothkerk te Tholen een leerzame inleiding over het thema ‘De rijkdom van de Heilige Doop, ook als je geen kinderen hebt.’

In ons leven hebben we allemaal een loopbaan. Ds. G. Boer hield in Putten eens een preek, een herdenkingspreek n.a.v. de razzia in de Tweede Wereldoorlog. Hij zei daarin dat de ramp (wegvoering) van God kwam. Hij kreeg daarna een gedicht van een weduwe met het opschrift: ‘Aan een moeilijk vertrooster’. Daarin staat: ‘Jij hebt een vrouw (…), ik ben ziek en alleen. Je zegt, dat ‘k toch gehoorzaam heb te volgen, maar ging jezelf dien kant gewillig heen? Je moet niet zo over Gods daden praten! Denk wat het is, ze stil te ondergaan. (…) Wat God doet is toch welgedaan?’ Had Ds. Boer ongelijk? Had deze weduwe ongelijk? Het gaat er niet om wie er gelijk heeft, maar wat de Heere te zeggen heeft.

Is de Heilige Doop voor mensen met kinderen anders dan voor mensen zonder kinderen of singles? Heeft de doop geen betekenis voor hen? In antwoord 66 van de HC staat dat de Sacramenten heilige zichtbare waartekenen en zegelen zijn, van God ingezet, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve. Het doopformulier wil ons in een doopdienst geen pijn doen. Dat is Gods bedoeling niet, maar om de belofte van het Evangelie beter te verstaan.

Dit wordt tegen de donkere zwarte achtergrond geschilderd. Wij zijn kinderen des toorns; als we onverzoend sterven wacht de dood. Het is een strik van de vorst der duisternis om ons oog te vestigen op het kindje en de ouders. Zou de satan ons niet willen afleiden om wat God ons heeft gegeven in de belofte, namelijk vergeving der zonden en het eeuwige leven? We vergeten waartoe we op aarde zijn. Namelijk om God te loven en te prijzen. Door alle vragen heen in een doopdienst zegt God: ‘Luister, Ik zet een streep onder Mijn belofte! Ik gaf u reeds de belofte, toen u nog een onnozel klein kind was.’ Wij moeten wederom geboren worden. Zien op Jezus! Zolang wij niet op Hem hebben gezien, liggen we onder de toorn van God. We beantwoorden niet meer aan Zijn doel: God te loven en te prijzen. De wet vervloekt, maar Hij wil je schuld vergeven. Een leven geven in Gods gunst. Dat leven stelt ons in staat om ons kruis vrolijk te dragen.

In een doopdienst strekt Hij Zijn handen uit tot een wederstrevig volk. Hij wil ons onderwijs geven. De Drie-enige God komt eerst aan het woord. Die God is een God van volkomen zaligheid. Dan heb je alles! God verzegelt de belofte niet alleen aan het kind, maar ook aan iedereen: ‘Op Mij kun je aan!’ God is geen Man dat Hij liegen zou. Hij is de waarheid Zelf: ‘Ik richt een verbond der genade op, ook met u.’ Wat in Adam verbroken is, is in Jezus vervult. Hij heeft in uw plaats aan de eis van het werkverbond voldaan. Hij wil het kwade weren of ten beste keren. Uw kinderloosheid; God heeft het op uw schouders gelegd. Hij wil uw schrijnende verdriet tot uw eeuwig welzijn keren!

Water is een zichtbaar bewijs. In het gebed mag je de Heere wijzen op Zijn eigen belofte. Niet onze verlangens vragen, maar ik kan de Heere erop wijzen. Of Hij het kwade wil weren of ten onze beste wil keren. Ongeacht welk kruis Hij op onze schouders legt. Hij wil u wijzen op het verbond, want Hij is dé alleen wijze God. Hij heeft een eeuwig verbond opgericht. De Zoon wil ons wassen en reinigen. Misschien dragen we ons kruis niet altijd vrolijk. Hij wil u wassen in het bloed. Wat een weergaloze liefde voor zondaren. Het doopformulier zegt dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen wat wij in Christus hebben. De belofte van vergeving is al geschonken. We mogen daar gebruik van maken. De dagelijks vernieuwing van ons leven. Willen wat God wil. ‘Zwijg Gode en wees gerust.’ Wie wil wat God wil? De Heilige Geest wil mij eenswillend maken met de Heere. Dan pas heb je vrede. Hem aanhangen, betrouwen en volkomen gehoorzaam. Dit kan alleen door geloof en bekering. Onze oude natuur doden. Christus droeg het zwaarste kruis. Hij stond er echt alleen voor.

Het dankgebed van het doopformulier spreekt van ‘vergeven en aangenomen hebt.’ Dat is voltooide tijd. Gods belofte is waarachtig. Abraham, Izaäk en Jakob zijn gestorven in het geloof dat Gods belofte waarachtig is. Vaderlijke goedheid aan ons bewezen. Ons ten beste kere! Vromelijk (= dapper) tegen de zonde strijden. Ziende op Christus. Om de Drie-enige God te loven en te prijzen. Onze God heeft ons deze loopbaan voorgesteld. Hij wil de schuld vergeven. Zie in gunst op Mij neer. Hij neemt ons kruis niet weg, maar wil wel uw ziel omhelzen. Want beter dan dit tijdelijk leven is Uwe goedertierenheid.

 

Let op! Van deze bijeenkomst is geen opname beschikbaar.

 

 

 

 

Scroll naar boven