ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst D.V. zaterdag 25 september 2021 in kerkgebouw De Hoeksteen, Vellerselaan 1 te Barneveld.

Geen kinderen. En dan?

 

Programma

14.00 uur        inloop en ontvangst

14.30 uur       opening door Wim van de Biezen, voorzitter

14.45 uur       inleiding door Wilma van Klaveren        

15.30 uur        pauze

16.00 uur        nabespreking met vragen beantwoording

16.30 uur        sluiting

 

Van harte welkom!

Corona

In verband met Corona hebben wij de bijeenkomst verplaatst van 12 juni naar 25 september 2021. Ook in september is het uiteraard de bedoeling om deze bijeenkomst te organiseren met inachtneming van de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM en zoals deze op het moment van de bijeenkomst van toepassing zijn. Voor deze bijeenkomst vragen wij u om u aan te melden, ook al blijft u niet eten. U kunt hiervoor het onderstaande formulier invullen, bij voorbaat hartelijk dank.