ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

Alle kinderloze echtparen, familie, vrienden, ambtsdragers en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze jubileumbijeenkomst D.V. zaterdag 24 september 2022. 

Het thema van deze bijeenkomst is 'Wijs ons Uw wegen'

De locatie en het programma van deze bijeenkomst volgt op een later moment.