ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

D.V. zaterdag 13 november 2021 hopen wij onze najaarsbijeenkomst te houden. Deze bijeenkomst wordt gehouden voor kinderloze echtparen, maar ook voor ouders, overige familie, vrienden, ambtsdragers en andere belangstellenden. Informatie over het thema, de spreker(s) en locatie volgen op een later moment. Noteer deze datum vast in uw agenda!