ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst D.V. zaterdag 12 juni 2021 in de Adullamkerk, Ds. E. Fransenlaan 6 te Barneveld.

Geen kinderen. En dan?

 

Programma

14.00 uur        inloop en ontvangst

14.30 uur       opening door Wim van de Biezen, voorzitter

14.45 uur       inleiding door Wilma van Klaveren        

15.30 uur        pauze

16.00 uur        nabespreking met vragen beantwoording

16.30 uur        sluiting

 

Van harte welkom!

Corona

Het is de bedoeling om deze bijeenkomst te organiseren met inachtneming van de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM en zoals deze op het moment van de bijeenkomst van toepassing zijn. Wanneer u van plan bent om naar de bijeenkomst te gaan verzoeken wij u om u hiervoor aan te melden. Hiermee hebben wij vooraf duidelijkheid over het aantal personen wat van plan is om te komen en kunnen we inspelen indien de situatie rondom corona nog wijzigt. U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst bij onze contactpersoon per e-mail via aanmelden@revoke.nl of via telefoonnummer 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 4 juni 2021. Bij uw aanmelding ontvangen we naast uw naam/namen ook graag uw adres en telefoonnummer zodat we hiermee voldoen aan de registratieplicht van het RIVM. Bij voorbaat hartelijk dank!