ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

 
 

Open bijeenkomst

Alle kinderloze echtparen, maar ook hun familieleden, vrienden, belangstellende en ambtsdragers, nodigen wij hierbij van harte uit voor onze open bijeenkomst op D.V. zaterdagmiddag 11 november 2017 in 'De Kapel' van het Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230 te Amersfoort.

Wat doet kinderloosheid in je vriendschap

vrienden aan het woord

 

14.15 uur       inloop en ontvangst

14.45 uur       opening en meditatie door ds. H. Zweistra

15.15 uur       vrienden over 'vriendschap & kinderloosheid'

16.00 uur       pauze

16.30 uur       nabespreking met vragenbeantwoording

17.15 uur       sluiting 

 

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden via aanmelden@revoke.nl of bij onze contactpersoon, 06-81 18 33 69, tot uiterlijk 28 oktober 2017. De kosten voor de maaltijd bedragen      15 euro per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeeser betalen.