ACTIVITEITEN

Revoke organiseert een aantal keren per jaar bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten zijn alle echtparen welkom die tot op dat moment een onvervulde kinderwens hebben. Daarnaast organiseren wij één keer in de twee jaar een bijeenkomst die voor iedereen toegankelijk is. Dan kunt u denken aan ambtsdragers, familie en natuurlijk u als kinderloos echtpaar. De bijeenkomsten kunnen ertoe bijdragen dat contacten met andere kinderloze echtparen gelegd worden.

 

Alle kinderloze echtparen, familie, vrienden, ambtsdragers en belangstellenden worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze jubileumbijeenkomst D.V. zaterdag 24 september 2022 in de Gomarus, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Het thema van deze bijeenkomst is 'Wijs ons Uw wegen'

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

13.30 uur - Inloop met koffie en thee
14.00 uur - Opening door voorzitter Wim van de Biezen
14.15 uur - Meditatie door ds. G.J. van Aalst
14.45 uur - Boekpresentatie door voorzitter Wim van de Biezen
14.55 uur - Ontstaan van Revoke door mr. C.G. van der Staaij
15.15 uur - Muzikaal intermezzo/Pauze
16.00 uur - Forum met (oud-)voorzitter(s)
16.45 uur - Sluiting door mr. C.G. van der Staaij
17.00 uur - Hapje en drankje
18.00 uur - Koud- en warm buffet (alleen voor leden)